Základní navigace v systému

Jste zde

Všechny role mají společný navigační prvek a tím je horní černá administrátorská lišta a levé menu v administraci.

Admin lišta

Základní prvek navigace v administraci. Je vidět jak v administrační části, tak části veřejné. Dovoluje přeskočit přímo do konkrétní podsekce díky vyjíždějícím položkám menu při přejetí.

Role staff má admin lištu lehce upravenou - nemůže přeskočit rovnou do konkrétní podsekce, pouze do administrace, kde pak musí využít Admin menu.

Tip pro FREE verzi: Hlavní administrátor se může díky této liště přepnout na jíné aktivní uživatele. Stačí přejet přes uživatelské jméno vpravo nahoře a zobrazí se možnosti, na které uživatele se může přepnout. Nemusí tak znát hesla pro jiných uživatelů a přesto si může ověřit, že pro ně vše funguje jak má

 

Admin menu

V rámci administrace se zobrazuje i levé administrační menu, kde jsou vytaženy všechny důležité funkce.

Kompletní admin menu pro roli manager:

Zjednodušené menu pro roli staff:

 

Editace

Drupal používá tzv. Kontextové odkazy k editaci obsahu. Kontextové odkazy jsou možnosti, keteré se zobrazí po kliknutí na ozubené kolečko, které se ukáže při přejetí obsahu myší vpravo nahoře. Je-li stránka delší, je to vždy nahoře na začátku textu.

V základu jsou v systému jen několik míst, kde se tato kolečka roli manager zobrazuje: Obsah hlavní stránky, Obchodní podmínky, Podmínky ochrany osobních údajů, Zásady používání cookies a blok s Kontaktem