Uživatelé a role

Jste zde

Uživatelé

V základu má systém 3 uživatele (FREE verze pouze 2):

ZDE.Orders (tzv. user1)

tento uživatel má plná práva na veškeré úpravy v systému. Slouží jako hlavní administrátor a u placených verzí jsem to za vás já.
U verze FREE je tento uživatel nutný k nastavení webu, aby správně fungoval.

Tento uživatel by měl znát Drupal. Svými akcemi může web i zničit.

manager

Uživatel manager (případně kterýkoli další uživatel s rolí manager) slouží ke každodení správě systému. Vytváří produkty, může nastavit informace o obchodu, vidí objednávky i zákazníky, může měnit vzhled. Zjednodušeně vše aby mohl web denně používat a měnit podle svých představ bez nutnosti kontaktovat podporu, ale zároveň neměl příliš mnoho možností, které by ho mátli nebo by dokonce mohli něco rozbít.

staff (pouze REGULAR a PLUS+)

Uživatel staff je vytvořen pro práci s tabletem. Není proto k dispozici ve verzi FREE. Uživatel s touto rolí může v systému existovat jen jeden, aby nedocházelo k "přebírání" si objednávek navzájem. Uživatel staff je jediný, který má povolen notifikační popup o nové objednávce včetně zvukového upozornění. A to proto, aby manager mohl v klidu pracovat se systémem i během provozu. Staff má proto přístup primárně k objednávkám a produktům, aby je mohl přímo z placu udržovat aktuální, ale nemá přístup do dalších nastavení.

 

Role

S uživateli souvisí i role. Ty umožňují mít více uživatelů se stejnými oprávněními v systému bez nutnosti nastavovat je každému zvlášť. V základu má systím role 4 (FREE verze poue 3):

Anonymní uživatel

Tuto roli mají všichni nepřihlášení uživatelé, nejčastěji tedy vaši zákazníci. Tato role má pouze práva na prohlížení webu a vytvoření objednávky.

Přihlášený uživatel

Tuto roli mají všichni uživatelé, kteří se mohou přihlásit. V současnosti nemá téměř žádná práva, protože je rezervována pro zákazníky, kterým by se vytvořil v budoucnu aktivní účet po objednávce. Každý přihlášený uživatel může mít více rolí (např. role pro správu systému - manager)

Manager

Role manager dává uživateli oprávnění pro správu obchodu, objednávek, zákazníků a vzhledu systému. Tuto roli má např. uživatel manager.

V systému je možné mít více uživatelů s rolí manager

Staff (pouze REGULAR a PLUS+)

Role staff dává uživateli oprávnění pro práci s objednávkami a produkty. Je idální pro obsluhu na place. Tuto roli má uživatel staff.

Systém podporuje pouze jednoho uživatele s rolí staff

 

Nové uživatele může vytvářet pouze administrátor webu (ZDE.Orders). Nicméně každému zákazníkovi se vytvoří uživatel při objednávce, ale je nastaven jako blokovaný. Zákazník se tak nemůže nikdy přihlásit a spravovat svůj účet. Funkce přihlášení je v plánu v budoucnu.