Nastavení obchodu

Jste zde

Nastavení obchodu je sekce, která jak v systému ZDE.Orders tak zde v návodech združuje základní nastavení nutná pro chod obchodu.

Změny v těchto nastaveních jsou třeba udělat předtím. než systém začnete používat v provozu.

Hlavní administrátor zde uvidí více možností než manager, tyto návody tyto další možnosti nepopisují, protože většina nastavení v této sekci pochází přímo z nastavení modulu Ubercart. Podrobnější informace o nastavení, které je k dispozici pouze hlavnímu administrátorovi hledejte v dokumentaci k tomuto modulu, či modulům doinstalovaným.