Kategorie

Jste zde

Sekce Kategorie vám dovolí vytvářet nové položky (termíny) nebo měnit pořadí stávajících.

Pořadí a zanoření termínů v kategorií měníte jednoduše přetažením. Vytvoření podkategorie docílíte tak, že "zasunete" termín pod jiný (tažením lehce doprava).

Kategorie jsou využity k hlavnímu řazení produktů a jejich seskupení v nabídce jídel. Produkt nelze vytvořit bez zvolení Kategorie.